تازه ها

تا شقایق هست زندگی باید کرد

همه بسیج شده بودیم که به جنگ این مشکل (بیماری سرطان) برویم. پزشکان و مراکز مراقبت از چنین بیمارانی را از هر کجا که می‌شد سراغ می‌گرفتیم.

توصیه بیمار جوان مبتلا به ملانوم درمان شده: معاینه پوست را انجام دهید

درس مهمی که از این ماجرا باید آموخت این است که، هر اندازه هم که گرفتار کارهای خود باشیم،

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

غنچه نوشکفته زندگیم را به کدامین باغبان بسپارم که چون من بتواند مادری کند و اما هر بار یاد این شعر حافظ می‌افتادم که می‌گوید.

تلفن های ثابت

55404199 031

تلفن های همراه

‌09360233453

شماره حساب

شماره حساب: 0109908043000 بانک ملی
شماره کارت: 6037991899518223 بانک ملی


بخش های اصلی سایت

دانلود اپلیکیشن موبایل

خواسته ها و آرزوهای جوانه ها

معرفی اعضا و هیتت مدیره